کپسول اتش نشانی پودری دژ

کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی

کپسول اتش نشانی پودری دژ

کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی

کپسول اتش نشانی پودری دژ

کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی

عینک جوشکاری اخوان دو جداره

۷۵,۰۰۰ تومان

لباس کاپشن شلوار مهندسی ست ورک ،طوسی قرمز

۳۳۰,۰۰۰ تومان

فیلتر ماسک شیمیایی 6 حالته A2B2E2K2HGP3R اسپاسیانی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

فیلتر NORTH نوار مشکی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

فیلتر NORTH نوار زرد

۳۸۰,۰۰۰ تومان
حفاظت فردی
AAAAAA

عینک جوشکاری اخوان دو جداره

۷۵,۰۰۰ تومان
AAAAAA

لباس کاپشن شلوار مهندسی ست ورک ،طوسی قرمز

۳۳۰,۰۰۰ تومان