کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی پودر و گاز یکی از پر‌کاربردترین انواع کپسول اطفاء حریق است. این کپسول‌ها در بازار با نام کپسول پودری نیز شناخته می‌شوند. کپسول‌های پودری حاوی چند ماده شیمیایی هستند که پس از خروج به‌صورت پودر، آتش را خفه می‌کنند. قیمت کپسول آتش نشانی پودر و گاز را می‌توانید از همین صفحه مشاهده کنید.

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۵۰ کیلویی دژ

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • توضیحات: به همراه یک ارابه چرخ دار و شیلنگ، مناسب برای خاموش کردن طیف گسترده از آتش ها
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱۲ کیلویی سپهر

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۳ کیلویی سپهر

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۶ کیلویی سپهر

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۷۵۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۲۵ کیلویی دژ

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • توضیحات: به همراه یک ارابه چرخ دار و شیلنگ، مناسب برای خاموش کردن طیف گسترده از آتش ها
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱ کیلویی دژ

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۱۲ کیلویی دژ

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI 869
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۳ کیلویی دژ

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای ۱سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۵۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر

کپسول آتش نشانی پودر و گاز ۶ کیلویی دژ

 • کیفیت: بسیار عالی
 • دارای تاییدیه استاندارد  سازمان آتش نشانی، شماره سری ساخت، بیمه، استاندارد ملی ایران ISIRI ۸۶۹
 • جنس بدنه:  فولاد
 • شامل: پودر ABC
 • کاربرد: برای اطفای حریق ناشی از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعال، آتش سوزی حریق، مراکز تجاری و اداری بزرگ، چوب، پلاستیک، کاغذ و اثاثیه منزل, فلزات قابل اشتعال, گازهای قابل اشتعال, لوازم الکتریکی
 • زمان شارژ: پس از استفاده، در صورت عدم استفاده سالی یکبار
 • دارای 1سال گارانتی شارژ
قیمت محصول:
۷۵۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر
فیلتر

بررسی ویژگی‌های کپسول پودر و گاز

گرما، سوخت و اکسیژن سه عاملی هستند که آتش را گسترش می‌دهند. این کپسول آتش نشانی می‌تواند این سه عامل را از یکدیگر جدا کرده و از گسترش حریق جلوگیری کند. به‌طور‌کلی، ویژگی‌های این محصول عبارت‌اند از:

 • قابلیت بالای خنک‌کنندگی
 • خفه کردن سریع آتش
 • رقیق کنندگی اکسیژن
 • رسانا نبودن
 • امکان مهار حریق مایعات قابل اشتعال
 • سمی نبودن محتویات

از کپسول آتشنشانی پودر و گاز می‌توان برای اطفاء حریق‌های نوع A، B و C استفاده کرد. معمولا پودر داخل این محصول را یکی از پودرهای بی‌کربنات سدیم، بی‌کربنات پتاسیم، بی‌کربنات پتاسیم با بنیان اوره، کلرید پتاسیم و فسفات آمونی تشکیل می‌دهند. قیمت کپسول آتش نشانی پودر و گاز را می‌توانید از فروشگاه لوازم ایمنی ماه ایمن استعلام بگیرید.

تشخیص کپسول آتش نشانی پودر و گاز از سایر کپسول‌ها

کپسول‌های پودری را می‌توان به‌راحتی از سایر کپسول‌های اطفاء حریق تشخیص داد. یکی از روش‌های تشخیص، مخزن کپسول است. مخزن‌های پودری معمولا از سه تکه تشکیل شده‌اند و جای جوش روی آن‌ها مشاهده می‌شود؛ در‌حالی‌که در یک کپسول Co2 جای جوش وجود ندارد. همچنین، خروجی کپسول آتشنشانی پودر و گاز شیپور مانند است؛ اما سایر محصولات اطفاء حریق خروجی شیپور شکل ندارند. البته توجه داشته باشید که کپسول پودر و گاز بسیار شبیه کپسول آب و گاز تولید می‌شود.

قیمت کپسول آتش نشانی پودر و گاز

قیمت کپسول آتش نشانی پودری به عواملی مانند کیفیت محصول، برند تولید‌کننده، اندازه و سایز مخزن و نوع پودر داخل آن بستگی خواهد داشت. برای استعلام قیمت، هم می‌توانید از طریق همین صفحه اقدام کنید و هم این امکان را دارید که با کارشناسان خبره ماه ایمن تماس بگیرید. همکاران ما برای خرید کپسول آتش نشانی پودر و گاز شما را راهنمایی می‌کنند.

تضمین امنیت با خرید کپسول آتش نشانی پودر و گاز از ماه ایمن

وجود کپسول‌های پودری در ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، مراکز تجاری و سایر مکان‌ها ضریب امنیت و ایمنی را بالا می‌برد. برای خرید کپسول پودری می‌توانید از فروشگاه معتبر ماه ایمن اقدام کنید. مجموعه ماه ایمن کلیه محصولات خود را با قیمت مناسب و ضمانت کیفیت به‌فروش می‌رساند.

سوالات متداول

آیا می‌توان از کپسول پودری در خانه‌های مسکونی استفاده کرد؟

بله؛ امکان استفاده از کپسول آتشنشانی پودر و گاز در خانه‌های مسکونی نیز وجود دارد. فقط این محصولات بعد از استفاده محیط را کثیف می‌کنند و نیاز به نظافت خواهید داشت.

آیا باید کپسول‌های پودر و گاز را شارژ کرد؟

پاسخ مثبت است؛ به‌دلیل امکان کلوخه شدن مواد داخل کپسول بر اثر گرما یا سرما، باید کپسول‌های پودری را نیز سالانه شارژ کرد.

قیمت کپسول آتش نشانی پودر و گاز به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت این محصول به عوامل مختلفی مانند کیفیت، برند، اتصالات، اندازه و وزن و چند مورد دیگر بستگی دارد. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت مشاوره درباره خرید کپسول آتش نشانی پودر و گاز با کارشناسان ما در ماه ایمن تماس بگیرید.

ارسال سریع

ارسال در کمتر از ۲۴ ساعت

تولید در داخل کشور

توزیع محصولات با کیفیت

بازگشت تا ۷ روز

تضمین سلامت و اصالت کالا

پرداخت آنلاین

امکان پرداخت آنی

سبدخرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.