لباس بارانی ضد آب

لباس ضد آب به‌عنوان یک لباس کار، برای فعالیت در فضای باز یا در محیط‌هایی مثل کارواش مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از لباس بارانی باعث می‌شود که در هنگام کار، قطره‌های برف، باران و آب به داخل لباس کارگر نفوذ نکنند و به فرد احساس سرما دست ندهد.

کاپشن و شلوار بادگیر نمدی مشکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • جنس آستر داخل: نمد ضخیم
 • کاربرد: : کارواش، کشاورزی، معدن، شهرداری، ساختمان سازی، ادارات نظامی، پلیس راهور، گلخانه، نفت و گاز، پتروشیمی خدمات شهری، پیک موتوری، پرورش ماهی، آبیاری، کارهای خدماتی
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب
قیمت محصول:
۳۴۰,۰۰۰ تومان

کاپشن و شلوار بادگیر نمدی سرمه ای

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • جنس آستر داخل: نمد ضخیم
 • کاربرد: : کارواش، کشاورزی، معدن، شهرداری، ساختمان سازی، ادارات نظامی، پلیس راهور، گلخانه، نفت و گاز، پتروشیمی خدمات شهری، پیک موتوری، پرورش ماهی، آبیاری، کارهای خدماتی
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب
قیمت محصول:
۳۴۰,۰۰۰ تومان

کاپشن و شلوار بادگیر خزدار سرمه ای

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • جنس آستر داخل: خز ضخیم
 • کاربرد: : کارواش، کشاورزی، معدن، شهرداری، ساختمان سازی، ادارات نظامی، پلیس راهور، گلخانه، نفت و گاز، پتروشیمی خدمات شهری، پیک موتوری، پرورش ماهی، آبیاری، کارهای خدماتی
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب
قیمت محصول:
۴۵۰,۰۰۰ تومان

پانچو ضد آب نارنجی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۲۰,۰۰۰ تومان

لباس شیمیایی بارانی بلند مدل B2

 • ساخت: ایران
 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: PVC
 • کاربرد: محافظت در برابر مواد شیمیایی خورنده، پتروشیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه های صنعتی، باطری سازی، اسید کاری، مواد ضد عفونی کننده، صنایع شیمیایی، کشاورزی، انتقال زباله های صنعتی، دامپروری، آزمایشگاه های بیولوژیک و محیط های قرنطینه، صنایع هسته ای
 • توضیحات: دوخت بصورت پرس می باشد
قیمت محصول:
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پانچو ضد آب سرمه ای

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پانچو ضد آب سبز زیتونی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پانچو ضد آب مشکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۲۰,۰۰۰ تومان

بلوز و شلوار بادگیر ضد آب یشمی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، بدون آستر داخل (معمولی) می باشد
 • تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بلوز و شلوار بادگیر ضد آب خاکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، بدون آستر داخل (معمولی) می باشد
 • تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بلوز و شلوار بادگیر ضد آب مشکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، بدون آستر داخل (معمولی) می باشد
 • تک سایز و قواره دار می باشد
قیمت محصول:
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کاپشن و شلوار بادگیر خزدار مشکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • جنس آستر داخل: خز ضخیم
 • کاربرد: : کارواش، کشاورزی، معدن، شهرداری، ساختمان سازی، ادارات نظامی، پلیس راهور، گلخانه، نفت و گاز، پتروشیمی خدمات شهری، پیک موتوری، پرورش ماهی، آبیاری، کارهای خدماتی
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب
قیمت محصول:
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کاپشن پلیس مشکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • جنس آستر داخل: پشم شیشه (لایکو)
 • کاربرد: معدن، شهرداری، ادارات نظامی، پلیس راهور، انتظامات اداره ها، کشاورزی، ساختمان سازی، پیک موتور، نفت و گاز، پتروشیمی، خدمات شهری، کارهای خدماتی
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز می باشد
قیمت محصول:
۴۴۰,۰۰۰ تومان

روپوش بارانی بلند ضد آب مشکی

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: کشاورزی، معدن، شهرداری، کارواش، صنایع نفت و گاز، پرورش ماهی، آبیاری، گلخانه، پتروشیمی
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب
قیمت محصول:
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کاپشن و شلوار بادگیر نارنجی ضد آب شبرنگ دار

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی پشت لاستیک، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • کاربرد: خدمات شهری، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیاری، کارواش، فضای سبز، کار های خدماتی، پیک موتوری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز  و غیر قابل نفوذ آب، شبرنگ دوزی شده، بدون آستر داخل (معمولی) می باشد
قیمت محصول:
۲۴۰,۰۰۰ تومان

کاپشن راهداری شبرنگ دار فسفری

 • کیفیت: بسیار عالی
 • جنس پارچه: شمعی ، واترپوروف کره ای (ضدآب)
 • جنس آستر داخل: پشم شیشه (لایکو)
 • کاربرد: راهداری، شهرداری، ادارات نظامی، راهوران پلیس، انتظامات اداره ها، خدمات شهری
 • توضیحات: دوخت بسیار تمیز می باشد
قیمت محصول:
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر

فعالیت در فضای باز یا کار در کارواش و بعضی از صنایع، نیازمند استفاده از انواع لباس ضد آب است. لباس ایمنی ضد آب یک محصول کاربردی است که معمولا از چند لایه پارچه گرم و یک لایه ضد آب تشکیل می‌شود.

لباس‌های بارانی کار در برابر نفوذ آب و سایر مایعات مقاومت بالایی دارند و از برخورد مایع با لایه زیرین یا پوست کارگر جلوگیری می‌کنند. شما عزیزان می‌توانید برای خرید لباس کار ضد آب، لباس کار جوشکاری و سایر انواع لباس‌های ایمنی کار از طریق سایت ماه ایمن اقدام کنید.

بررسی ویژگی‌های لباس کار ضد آب کارواش

معمولا برای تولید لایه آب‌گریزِ لباس‌های ضد آب از پارچه‌های PVC، بارانی شمعی، نایلون و پارچه‌های کتی استفاده می‌شود. لباس ضد آب زمستانه، علاوه‌بر لایه آب‌گریز، باید یک لایه گرم زیرین از جنس پلار، پشم، خز یا نمد نیز داشته باشد. در هنگام خرید این محصول به موارد زیر توجه کنید:

 • جنس پارچه ضد آب
 • جنس پارچه آستر و زیرین
 • اندازه و مدل محصول
 • قیمت لباس ضد آب

بسیاری از کارگران در هنگام کار با لباس‌های ضد آب، از دستکش ایمنی نیز برای محافظت از دستان خود استفاده می‌کنند. شما می‌توانید برای خرید لباس کار ضد آب و انواع دستکش‌های کار از طریق فروشگاه تجهیزات ایمنی فردی ماه ایمن اقدام کنید.

آشنایی با انواع لباس ضد آب خارجی و داخلی

لباس ایمنی ضد آب در مدل‌ها و انواع مختلفی تولید و عرضه می‌شود. هر کدام از این انواع، برای شغل و محیطی خاص مناسب‌اند. در‌واقع، شما باید با‌توجه‌به ماهیت شغل خود مناسب‌ترین مدل لباس ضد آب را خریداری کنید. انواع لباس کار ضد آب از نظر مدل عبارت‌اند از:

 • لباس کار یک‌سره ضد آب
 • لباس کار دو تکه ضد آب

این محصول همچنین از نظر کاربرد به انواع لباس کار ضد آب گرم (زمستانه)، لباس ایمنی کار ضد آب شبرنگ، لباس‌های ضد آب مقاوم در برابر حرارت (مخصوص آتش‌نشانان) و لباس ایمنی مقاوم در برابر مواد شیمیایی تقسیم می‌شوند. معمولا در مشاغلی مانند آتشنشانی از انواع کلاه ایمنی نیز برای محافظت از جان افراد استفاده می‌شود.

عوامل موثر بر قیمت لباس ضد آب

امروزه تولید‌کنندگان مختلف انواع لباس بادگیر ضد آب را با قیمت‌های متنوعی عرضه می‌کنند. قیمت لباس کار ضد آب به فاکتورهایی مانند برند، ایرانی یا خارجی بودن، کیفیت و جنس پارچه و نوع لباس بستگی دارد. فروشگاه ماه ایمن همه تلاش خود را می‌کند تا بهترین لباس‌های کار ضد آب را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند. شما می‌توانید برای استعلام قیمت لباس ضد آب کارواش از طریق همین صفحه اقدام کنید.

خرید لباس کار ضد آب با بهترین قیمت از فروشگاه تجهیزات ایمنی فردی ماه ایمن

ماه ایمن نامی معتبر در زمینه فروش تجهیزات ایمنی فردی در ایران است. این مجموعه با سال‌ها تجربه در زمینه فروش انواع لباس کار، با‌کیفیت‌ترین مدل‌های لباس ضد آب کار را با قیمت مناسب و رقابتی به‌فروش می‌رساند. با خرید لباس ضد آب از ماه ایمن، سلامت خود و همکارانتان را تضمین کنید.

ارسال سریع

ارسال در کمتر از ۲۴ ساعت

تولید در داخل کشور

توزیع محصولات با کیفیت

بازگشت تا ۷ روز

تضمین سلامت و اصالت کالا

پرداخت آنلاین

امکان پرداخت آنی

سبدخرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.