• کیفیت: بسیار عالی
  • جنس: PVC
  • کاربرد: آگاه کردن رانندگان از موقعیت های خطر آفرین، افزایش توجه رانندگان به علائم هشدار و خطر ترافیکی، پروژه های ساختمانی