• کیفیت: عالی
  • جنس: PVC
  • کاربرد: یکی از ابزار های که در کنترل ترافیک و کاهش حوادث جاده ای مهم هست  و نقش هشدار دهنده و کنترل کننده را ایفا می کنند و از اهمیت بالایی برخوردار است