• کیفیت: بسیار عالی
  • جنس: پلاستیک مواد نو
  • کاربرد: ممانعت از ورود به محدوده مشخص شده، بهسازی فضای شهری، سازمان پارک ها و فضای سبز، خطر سقوط به درون گودال های حفر شده، حریم بندی و ممانعت از ورود افراد متفرقه
  • توضیحات: رول کامل (۱۵۰متری)، ۸سانتی متری