• کیفیت: عالی
  • جنس: پلاستیک مواد نو
  • کاربرد: مثلث خطر ماشین در مواقعی که افراد مجبور به توقف اضطراری هستند کاربرد داشته و با قرار دادن آن در جاده سبب ایجاد آگاهی برای دیگر خودرو ها شده و از ایجاد حادثه جلوگیری می کنند همچنین برای هشدار دادن به عابران و دیگر خودرو ها در صورت آسیب دیدگی می باشد
  • توضیحات: شبرنگ دار و 45 سانتی متری می باشد