• ساخت: مکزیک
  • کیفیت: بسیار عالی
  • کاربرد: نفوذ نا پذیر در برابر گاز های اسیدی، کلرین، کلرید  هیدروژن، دی اکسید سولفور، هیدروژن فلوراید، دی اکسید کلرین، آمونیاک، فرمالدئید، قلیایی، بخارات آلی، اماکن بسته با غلظت بالا گاز ها و یا گرد و غبار سمی
  • توضیحات: قابلیت نصب بر روی ماسک های نیم صورت و تمام صورت، فیلتر ها بصورت جفت می باشد