• ساخت: چین
  • کیفیت: بسیار عالی
  • کاربرد: گرد و غبار، اتانول، نفتالین، الکل، هپتان، کلروفرم، اسید های سبک، کلروبنزن
  • توضیحات: قابلیت نصب بر روی ماسک های نیم صورت و تمام صورت، فیلتر ها بصورت جفت می باشد