• کیفیت: بسیار عالی
  • جنس: پلی کربنات
  • کاربرد: چراغ راهنمایی سولار با استفاده از سیستم خورشیدی، برق مورد نیاز خود را تامین می کندو کنترل ترافیک را در حین قطع برق نیز حفظ می کند چراغ های راهنمایی خورشیدی در مناطقی که توزیع برق گسترده نیست مفید است چرا که این چراغ های راهنمایی به هیچ وجه به برق وابسته نیستند  و کاربرد در تقاطع ها، چهارراه ها، میدان ها، هدایت و کنترل ترافیک
  • توضیحات: LED  ترافیکی با پرتاب نور بالا، صفحه سولار ۵وات، باطری ۷آمپری
  • میزان دمای مناسب 55+ تا 40-،  میزان رطوبت مناسب 0 تا 90°C