• ساخت: کانادا
  • کیفیت: بسیار عالی
  • کاربرد: گاز  مونیوم و کلر و دی اکسید کلر فرمالدئید (متانال) و کلرید هیدروژن و فلوراید هیدروژن و سولفید هیدروژن و متیل آمین و بخار های آلی و دی اکسید گوگرد، خودرو، ساخت و ساز، تولید غذا و آشامیدنی، تولید ساخت فلز، نگهداری نظامی، تعمیر و بهره برداری(MRO)، معدن، نفت و گاز، داروسازی، حمل و نقل، پتروشیمی و صنایع شیمیایی
  • توضیحات: قابلیت نصب بر روی ماسک های نیم صورت و تمام صورت، فیلتر ها بصورت جفت می باشد