• ساخت: چین
  • کیفیت: عالی
  • کاربرد: نفوذ ناپذیر در برابر دی اکسید کلر، کلر، اسید کلریدریک،هیدروژن فلوراید، سولفید هیدروژن، گاز و بخارات آلی، همچنین در برابر بخارات آلی (ov) مانند: استون، کلروبنزن، کلروفرم، تولوئن، تری کلرواتیلن، اتانول، صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی، معادن، صنایع دارویی و آزمایشگاه ها، حمل و جا به جایی مواد شیمیایی و زباله های سمی و خطرناک و گروه های امداد و آتش نشانی
  • قابلیت نصب بر روی ماسک های نیم صورت و تمام صورت، فیلتر ها بصورت جفت می باشد