• ساخت: ایتالیا
  • کیفیت: بسیار عالی
  • دارای استاندارد ceEN143:2000
  • کاربرد: آزمایشگاه ها و بیمارستان، شهرداری، ریز گرد و دود ها، آلاینده های موجود در هوای شهر ها، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیایی
  • توضیحات: فیلتر ها بصورت جفت می باشد