• ساخت: آلمان
  • کیفیت: بسیار عالی
  • جنس: pvc فشرده
  • کاربرد: محلول های نمکی و روغن، انواع مواد های  شیمیایی و سوخت، انتقال  مواد سمی و اسیدی برای محیط های خاص
  • توضیحات: حلقه 20 متری (پلمپ) می باشد