• کیفیت: بسیار عالی
  • جنس پارچه: کج راه (ویسکوز فلانت)
  • جنس آستر داخل: خز
  • کاربرد: معدن، شهرداری، ادارات نظامی، پلیس راهور، انتظامات اداره ها، کشاورزی، ساختمان سازی، پیک موتور، نفت و گاز، پتروشیمی، خدمات شهری، کارهای خدماتی
  • توضیحات: دوخت تمیز می باشد