انواع خاموش کننده ها

انواع خاموش کننده ها به منظور اطفای حریق و مهار کردن آتش در مراحل ابتدایی تولید و ساخته شده اند و به طور کلی دارای یک ماده خاموش کننده می باشند که با استفاده از فشار درونی به سمت بیرون فرستاده می شوند. همانطور که می دانید آتش به عنوان یک واکنش شیمیایی به شمار می آید که به طور معمول در بین اکسیژن اتمسفر و نوعی سوخت رخ می دهد و انواع کپسول آتش نشانی و خاموش کننده ها با توجه به نوع ماده در پنج گروه قرار می گیرند که شامل آب و کف، دی اکسید کربن، مواد شیمیایی خشک، مواد شیمیایی تر، هلون و پودر خشک می شود. لازم به ذکر است که برای هر نوع آتش می بایست خاموش کننده ویژه و مناسب آن مورد استفاده قرار گیرد و عدم استفاده صحیح و اصولی از آن آتش را کاهش نداده و حتی منجر به شعله ور شدن مجددا آن نیز خواهد شد.

آشنایی با انواع خاموش کننده ها آب و کف

آب و کف یکی از انواع خاموش کننده ها می باشد که گرما را از مثلث آتش از بین می برد و باعث می شود تا آن به طور کامل خاموش شود و عنصر های کف همچنین اکسیژن را از سایر عنصرها متمایز خواهد کرد. خاموش کننده هایی که آبی هستند را تنها می توان برای آتش کلاس A مورد استفاده قرار داد و از به کار گرفتن آنها برای کلاس های B و C باید اجتناب کرد، چرا که بخاری توزیع شده در کلاس B توانایی پراکنده کردن مایع قابل احتراق را دارد. همچنین ممکن است خطر شوک در آتش کلاس C را به وجود آورد، بنابراین استفاده کردن از خاموش کننده متناسب با نوع آتش یک موضوعی است که درنظر گرفتن آن اهمیت زیادی دارد، چرا که استفاده از آتش خاموش کن نامناسب دوباره آتش را شعله ور می کند.

انواع خاموش کننده ها

شناسایی خاموش کننده کربن دی اکسید

کربن دی اکسید به عنوان یکی دیگر از انواع خاموش کننده ها به شمار می آید که عنصر اکسیژن را از مثلث آتش حذف کرده و منجر به خاموش شدن آتش می گردد و همین طور گرما را با خروجی سردی که دارد و حذف خواهد کرد. لازم به ذکر است که به کار بردن دی اکسید کربن برای آتش های کلاس B و C امکان پذیر می باشد و به طور معمول هیچ گونه اثری بر روی آتش کلاس A نمی گذارد و ممکن است موجب شود تا آتش بار دیگر اشتعال پیدا کند. همانطور که اشاره کردیم خاموش کننده باید با توجه به نوع آتش انتخاب گردد، به همین جهت این آتش خاموش کن بیشتر برای آتش های کلاس B و C مورد استفاده قرار می گیرند و هرگز نباید آن را برای آتش کلاس A به کار گیرید.

بررسی انواع خاموش کننده ها مواد شیمیایی خشک

از دیگر انواع خاموش کننده ها می توان به آتش خاموش کن های مواد شیمیایی خشک اشاره کرد که در واکنش شیمیایی مثلث آتش که شامل مواد سوختنی، اکسیژن و گرما می شود توقف ایجاد کرده و با گرفتن و قطع کردن ضلع گرما مثلث منجر به خاموش شدن آتش می گردد. در حال حاضر متداول ترین آتش خاموش کن، نوع شیمیایی چند کاره می باشد که در آتش های کلاس A,B و C تاثیر بسیار زیادی دارد و به علاوه در میان عنصر های اکسیژن و سوخت یک مرز به وجود می آورد و در آتش کلاس A عمل خواهد کرد. به طور کلی مواد شیمیایی خشک که یکی از انواع خاموش کننده ها به حساب می آید برای آتش های کلاس B و C مورد استفاده قرار می گیرد و در اتش این کلاس ها می تواند بسیار موثر و تاثیر گذار باشد.

شناخت خاموش کننده مواد شیمیایی تر، هلون و پودر خشک

مواد شیمیایی ، تر، هلون و پودر خشک یکی دیگر از انواع خاموش کننده ها می باشد که مواد شیمیایی تر گرمای مثلث را از بین برده و باعث خاموش شدن آتش می شود و جهت جلوگیری از اشتعال آتش یک مرز بین اکسیژن و سوخت ایجاد خواهد کرد. هالون به عنوان عامل پاک عنصر های جدید به شمار می آید که صدمه ای به لایه ازون وارد نمی کند و برای خاموش کردن آتش کلاس B و C کاربرد دارد و واکنش شیمیایی موجود در میان بخش های مثلث آتش را متوقف می کند. آتش خاموش کن پودر خشک به شیمیایی خشک شباهت دارد و تنها تفاوت میان آن ها این است که پودر خشک برای خاموش کردن آتش سوخت از عنصر اکسیژن را توزیع و یا عنصر گرمای مثلث آتش را از بین می برد و تنها برای کلاس D استفاده می شود.

خاموش کننده شیمیایی خشک و تر

جمع بندی
هدف از طراحی و تولید انواع خاموش کننده ها یا همان کپسول های آتش نشانی این بوده است که در مراحل اولیه آتش خاموش و مهار گردد که همه آنها دارای یک ماده خاموش کننده می باشند و از طریق فشار به سمت بیرون طرد می شوند. خاموش کننده با توجه به نوع ماده شامل آب و کف، دی اکسید کربن، مواد شیمیایی خشک، مواد شیمیایی تر، هالون و پودر خشک می شوند که هر یک از آن ها برای کلاس های مختلف آتش مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که آتش خاموش کن با توجه به نوع حریق انتخاب و به کار گرفته نشود نه تنها هیچ گونه تاثیری در کاهش میزان حریق نداشته بلکه اشتعال دوباره آن را نیز به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل برای اینکه بتوانید عملیات را به درستی و به موقع اجرا کنید انواع آتش خاموش کن را براساس نوع حریق انتخاب نمایید.